Uzman Tarih

Tarihe Dair

Türklerin Kullandığı Alfabeler

türkler

Türklerin kullandığı alfabeler nelerdir?

Tarihsel sürece baktığımız zaman en çok alfabe değiştiren milletlerin arasında Türkler’i de görebilmekteyiz. Türkler Göktürk Kağanlığı döneminden beri yaklaşık 13 farklı alfabe kullanmışlardır. Türkler’in bu çeşitli alfabeleri kullanmasının sebebi olarak geniş coğrafyaya yayılmaları ve yayıldıkları coğrafyalarda farklı milletler ile etkileşime geçmeleri gösterilebilir. Farklı milletler ile olan kültürel etkileşim şüphesiz ki insanın dilini dolayısıyla kullandığı alfabeyi de etkiler.

Türkler; Soğut, Mani, Brahmi, Süryani, Tibet, Ermeni, Grek ve İbrani alfabelerini sınırlı da olsa kullanmışlardır. Göktürk, Arap, Uygur, Latin ve Slav alfabelerini ise yaygın olarak kullanmışlardır.

Günümüzde ise Türk Dünyası genel olarak Kiril, Latin ve Arap alfabelerini kullanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.