Uzman Tarih

Tarihe Dair

Sanayi Devrimi

Sanayi devrimi

Sanayi Devrimi Nedir?

Sanayi Devrimi veya Endüstri Devrimi, buhar makinesi gibi yeni buluşlar ile birlikte bu keşfedilen icatların ve makinelerin üretimde etkin olarak kullanılmaya başlanması hadisesidir. Sanayi Devrimi, 1750-1760’lı yıllardan itibaren İngiltere’de başlamıştır sonraki süreçlerde ise Avrupa’ya ve Dünya’ya yayılmıştır.

Sanayi Devrimi’nin Sebepleri

Tarımdaki gelişmeler sonrası azalan iş yükü ile beraber kırsal kesimden kentlere yaşanan göç. Bu göçün ise kentlerde oluşturduğu hazır işgücü.
30 Yıl savaşları sonrası gelen refah yılları ile beraber artan nüfus.
Tüketim mallarına olan talebin artması sonrası hızlı üretim için atılan adımlar.
Yüksek sermaye birikimi.
Büyük çaplı sömürgecilik faaliyetleri ile beraber yaşanan hammadde bolluğu. Sömürgeci devletler sömürdükleri ülkelerden her türlü hammaddeyi ülkelerine getirmişlerdir.
Demir yolu ağının gelişmesi.

Sanayi Devrimi 2
Sanayi Devrimi ve Fabrikalar

Sanayi Devrimi Neden İngiltere’de Başlamıştır?

Sanayi Devrimi‘nin İngiltere’de başlamasının nedenlerine bakacak olursak; İngiltere’de birikmiş bir sermaye vardır, teknik bilgi vardır. İngiltere gelişmiş sömürge ağı sayesinde yüksek miktarda hammadde kaynağına sahiptir. İngiltere’de artan nüfus ile üretime hazır işgücü oluşmuştur. İngiltere demir yollarına çok önem vermiştir ve pek çok bölgeye demir yolu ağları kurulmuştur. İngiltere’nin bir ada ülkesi olmasının da etkisi vardır, sömürge ülkelerinden limana gelen hammaddeler demir yolu ağları ile iç bölgelere taşınmıştır. İngiltere’de iki girişimci sınıfın olması da büyük etki etmiştir. Burjuvalar ve aristokratlar sanayicilik için yatırımcı olmuşlardır. Yani İngiltere’de sermayeci ve girişimci elit sınıf vardır.

Sanayi Devrimi’nin Sonuçları

1750’li yıllardan 1820’li yıllara kadar üretim fabrikalarda değil, genel olarak evlerde ve atölye gibi küçük üretim merkezlerinde gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla Sanayi Devrimi‘nin sonuçlarını 1820-1850’lerden sonra yani fabrikalaşma sonrası görebilmekteyiz.

Yeni bir toplumsal sınıf ortaya çıkmıştır bu sınıf ise işçi sınıfı.
İşçi sınıfı ile beraber sosyalizm görüşü de ortaya çıkmıştır.
Bu işçiler kötü yaşam koşularında uzun saatler boyunca çalışıyorlar, dolayısıyla bu durum yeni isyanların ve ihtilallerin sebepleri arasında gösterilecektir.
Kentleşme hız kazanmıştır. İş için kentlere yoğun göçler yaşanmaya başlamıştır bununla beraber hızlı nüfus artışı devam etmiştir.
Kentsel alanlar kırsal alanlara kaymaya başladığı için kırsal alanlar yok olmaya başlamışlardır. Bu sefer tarım üretimi kötü etkilenmiştir ve yüksek nüfusu doyurmak zor hale gelmiştir.
Seri üretimin başlaması ile sömürgecilik şeytan yüzünü en şiddetli şekilde göstermiştir. Hammadde temin edebilmek için sömürgecilik acımasız hale gelmiştir ve şiddetle hız kazanmıştır.
Seri üretim ile beraber bu sefer üretilen malların satılması ihtiyacı doğmuştur dolayısıyla pazar arayışı başlamıştır. Satılacak pazar bulunamadığı zamanlarda ise ekonomik krizler baş göstermiştir.
1850 sonrası yarı sömürge haline getirilmiş üç ülke vardır bu ülkeler; Osmanlı Devleti, Çin ve İran. Bu ülkeler diğer devletlere bağımlı hale getirilmişlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.