Uzman Tarih

Tarihe Dair

Kıbrıs’ın İngiltere’ye Verilmesi

Kıbrısın İngiltereye Verilmesi

Kıbrıs’ın İngiltere’ye Verilmesi Olayı Nasıl Gelişiyor?

Kıbrıs adası Akdeniz’in büyük ve en önemli adalarından biridir. Adada genel olarak Rumlar ve Türkler yaşamaktadır. Kıbrıs, Doğu Akdeniz açısından stratejik öneme sahiptir. Kıbrıs konusu tam da Osmanlı Devleti’nin en sıkışık olduğu ve destek aradığı dönemde gündeme getiriliyor. İlk gündeme geldiği tarihe baktığımız zaman 23 Mayıs 1878 tarihini görürüz dönemin padişahı 2. Abdülhamid’dir. Yani Ayastefanos Antlaşması imzalanmış ve Osmanlı Devleti bu antlaşmanın diğer devletler tarafından kabul görmemesi için siyasi destek arıyor. Bu sebepten dolayı Kıbrıs, üç aşamalı olarak İngiltere’ye bırakılıyor. Kıbrıs’ın İngiltere’ye verilmesi ise Kıbrıs Sözleşmesi ile gerçekleşiyor.

Kıbrıs Sözleşmesi

– İlk aşama, 4 Haziran 1878 tarihinde İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında bir antlaşma yapılmıştır. Bu antlaşmaya göre olabilecek bir Rus işgali karşısında İngiltere, Osmanlı Devleti’ne silahlı şekilde yardım edecektir buna karşılık Kıbrıs’ta İngilizlere geçici olarak üs verilecek. Ruslar eğer Kars’ı boşaltırlarsa İngilizler de Kıbrıs’tan çıkacaklardır. Diğer bir madde ise ”Osmanlı Devleti, Hristiyanların yaşadığı yerlerde ıshalatlar yapacaktır.” maddesidir.

– İkinci aşama, 1 Temmuz 1878 tarihinde İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında ikinci bir antlaşma yapılmıştır. Bu antlaşmaya göre, Kıbrıs’ta Şer’i Mahkeme ve Efkar İdaresi kurulacak. İngiltere Kıbrıs’ı elinde tuttuğu için Osmanlı Devleti’ne her yıl 23.0000 kese altın ödeyecek. Osmanlı Devleti, Kıbrıs’ta devlete ve padişaha ait arazileri serbestçe satabilecek. Diğer bir önemli madde ise eğer Ruslar işgal ettiği topraklardan çekilirlerse İngiltere Kıbrıs’ı boşalacaktır.

– Üçüncü Aşama, 14 Ağustos 1878 tarihinde İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında üçüncü bir antlaşma yapılmıştır. Tek bir maddesi vardır, ”İngiltere adanın işgal ve yönetimi sırasında her türlü kanun ve mevzuatı çıkarma ve uygulama yetkisine sahiptir.”

Böylelikle üç ay içerisinde, üç aşamalı şekilde Kıbrıs’in İngiltere’ye verilmesi gerçekleşmiş oluyor. Son aşamada İngilizlere kanun yapma ve uygulama yetkisi verilmiştir, bu yetki ile birlikte Kıbrıs Adası’nın sahibi İngiltere olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.