Uzman Tarih

Tarihe Dair

1848 İhtilali

1848 İhtilali Nedir, Sebepleri ve Sonuçları 1848 İhtilali esasen 4 bölgede cereyan etmiştir. Bu bölgeler; Avusturya, Fransa, Alman coğrafyası ve İtalyan coğrafyasıdır. Avrupalı...

1830 İhtilali

1830 İhtilali Nedir, Sebepleri ve Sonuçları 1830 İhtilali genel anlamda tüm Avrupa'yı etkileyen bir gelişmedir. Bu ihtilal ilk olarak Fransa'da başlamıştır. Sebebi ise Fransa'da 1824...

Viyana Kongresi

Viyana Kongresi, Toplanma Amacı ve Sonuçları Viyana Kongresi, Napolyon Savaşları sonucunda Fransız ordusunun koalisyon güçleri tarafından mağlup edilmesi ile Avrupa'da bozulan düzeni...