Uzman Tarih

Tarihe Dair

Anadolu Selçuklu Devleti Kuruluş Tarihi Meselesi

anadolu selçuklu devleti

Anadolu Selçuklu Devleti Hangi Yılda Kuruldu

Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluş tarihi hakkında pek çok görüş vardır. Bir devletin varlığı üç şekilde aranır. Bu şekillerden ilki topraklara giriş tarihidir, ikincisi kurumsallaşma tarihidir ve üçüncüsü de kesintisiz hanedanın oluştuğu tarihtir.

İlk görüş 1073 yılında kurulmuştur görüşüdür. Yabgulu Türkmenlerin başına bir komutan aranmaktadır böylece 1073 Yılında Süleyman Şah ilk kez kardeşleriyle beraber Anadolu’ya girmiştir. Giriş tarihi ile devletin kurulduğunu kabul eden tarihçiler 1073 yılını kuruluş olarak kabul ederler.

İkinci görüş ise 1075 yılında kurulduğu görüşüdür. Yani 1075 tarihi Süleyman Şah’ın İznik’i alıp kurumsallaşmanın başladığı tarihtir. 1075 yılını kuruluş yılı olarak kabul edenler de kurumsallaşmayı göstererek kabul ederler.

Üçüncü görüş ise 1092 yılında kurulduğu görüşüdür. Yani 1. Kılıçarslan’ın Anadolu’ya girip devleti yeniden teşkilatlandırdığı tarihtir. 1086 yılında Süleyman Şah ölmüştür ve 6 yıllık fetret devri yaşanmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti’ni bu 6 yıllık süreç içerisinde güçlü bir komutan olan Ebu’l Kasım yönetmiştir. 1. Kılıçarslan ise Süleyman Şah’ın oğludur. Kılıçarslan sonrasında hanedan kesintisiz şekilde devam etmiştir. Dolayısıyla hanedan kriterini kabul edenler devletin kuruluş yılını 1092 yılı olarak kabul ederler.

Prof. Dr. Mehmet Altay Köymen ise Anadolu Selçuklu Devleti’nin üç defa kurulduğu görüşünü savunmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.