Uzman Tarih

Tarihe Dair

1848 İhtilali

1848 İhtilali

1848 İhtilali Nedir, Sebepleri ve Sonuçları

1848 İhtilali esasen 4 bölgede cereyan etmiştir. Bu bölgeler; Avusturya, Fransa, Alman coğrafyası ve İtalyan coğrafyasıdır. Avrupalı ülkeler 1820 isyanlarını bekliyorlardı, 1830 İhtilali‘ni bekliyorlardı fakat 1848 İhtilallerini asla beklemiyorlardı. Sebebi ise aradan artık 18 yıl gibi bir sürenin geçmiş olmasıdır. Avrupalı Devletler artık mevcut düzenin rayına oturduğunu düşündükleri anda 1848 İhtilali patlak vermiştir. Bu ihtilal Avrupa’da bir şok etkisi yaratmıştır ve neredeyse tüm Avrupa’yı etkilemiştir.

1848 İhtilali’nin sebeplerine bakacak olursak, Hızlı nüfus artışı ile beraber hızlı makineleşme ve bu iki sorunun doğurduğu yeni bir sorun yüksek işsizlik oranları. Büyüyerek devam eden ekonomik kriz. 18 saate varan uzun çalışma saatleri. Oy ve grev hakkı talebi. Küçük konutlarda sağlıksız yaşam koşulları. Köylerde artan nüfusun toprak yetersizliğine yol açması gibi sebepleri gösterebiliriz.

1848 İhtilali Fransa’da başlamıştır, Fransa’daki 48 İhtilali diğer üç bölgedeki ihtilallerden biraz farklıdır. Fransa’daki 1848 İhtilali Sosyalist bir işçi ihtilalidir. Karl Marx ve Friedrich Engels 1848 yılında İngiltere İşçi Partisi için bir Komünist Manifesto‘su yayınlarlar. Karl Marx ve Friedrich Engels’in fikrine göre toplumsal sınıflar ve özel mülkiyet kaldırılmalı, herkes üretime eşit katkı sağlamalı ve herkes eşit faydalanmalı. Mevcut koşullar göz önüne alındığında Karl Marx ve Friedrich Engels’in bu söylemleri Avrupa’nın her bölgesinde karşılık bulmuş ve kısa bir süre sonra 1848 İhtilalleri patlak vermiştir.

Karl Marx ve Friedrich Engels’in Sosyalist söylemlerinden etkilenen işçiler Fransa’da örgütleniyorlar. Fransa’daki İhtilale üniversite öğrencilerinin de büyük desteği vardır. Fransa’daki ihtilal başarılı olmuştur.
Fransa açısından 1848 İhtilali‘nin sonuçlarına bakacak olursak; İlk kez bütün erkekler oy hakkı kazanmıştır. 18 saatlik çalışma süresi 10 saate indirilmiştir. İşçilere grev hakkı verilmiştir, sendika kurma hakkı verilmiştir. İşsizlere yiyecek, sağlık ve iş sağlayacak ”Ulusal Atölyeler” kurulmuştur. Philippe tahttan indirilmiştir ve ikinci kez Cumhuriyet rejimi kurulmuştur.

İtalyan ve Alman devrimcilerin bu ihtilallerde iki amacı vardır. İlki bağımsız olmayan şehirleri bağımsız yapmak, ikincisi tüm şehirleri birleştirmek ve birlik sağlamak. Fakat bu iki bölgede de ihtilaller başarısız olmuştur amaçlarına ulaşamamışlardır fakat siyasi birlik yolunda bir adım daha atılmıştır tecrübe kazanılmıştır.

Merkezi hükümetler 1848 İhtilali‘ne hazır değilken yakalanmıştır dolayısıyla birtakım tavizler vermek durumunda kalmışlardır. Avrupa’da Liberalizm ve Sosyalizm gibi akımlar taraftar bulmaya başlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.